SDH Břežany II

oslavy 115.výročí založení - červenec 2008