SDH Břežany II

Hasičská modlitba

Hasičská modlitba

Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svou povinnost,
pro záchranu životů, Pane,
dej mi síly dost
v náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztrácím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

 

Žádné komentáře