SDH Břežany II

Hesla hasičů

Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě.

Jasné čelo, v pažích sílu, přistupuje hasič k dílu.
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.
Kam se oheň mocně vtírá, tam jej hasič statně stírá.
K vlasti ohněm plaňme, žáru v obci braňme.
Chraňme život i statek svého ohroženého bližního.
Bližnímu na pomoc, vlasti ku prospěchu.
Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.
Služme věrně národu, věrni svému praporu.
Pomoc v nouzi je naše poslání.
Bližnímu na pomoc, vlasti k obraně.

Znak SDH Břežany II

P1020465.JPG

Znak dobrovolných hasičů

znak SDH.jpg

Tento ukázkový článek byl vygenerován automaticky při založení webu. Změnit nebo odstranit ho můžete v administraci Vašich stránek.