SDH Břežany II

Historie SDH

Jak to všechno začínalo 3. srpna 1893